L’EXPERIÈNCIA ÉS UN VALOR EN ALÇA, AJUTS A LA CONTRACTACIÓ DE PERSONES DE MÉS DE 45 ANYS.
Mora d'Ebre, 19 d'abril de 2021
Necessites cobrir una vacant? La persona hauria de tenir uns quants anys d’experiència? Esteu pensant en algú que sigui, responsable, constant…? Si la persona candidata té +45 anys i està a l’atur, beneficia’t d’una subvenció!

Les persones de més de 45 anys o més no només poden aportar el bagatge de la seva trajectòria professional, sinó que a més  hi ha determinades competències de tipus personal que s’adquireixen al llarg de la vida i que, per tant, són més pròpies de les persones que ja tenen una edat: maduresa, responsabilitat, constància, control emocional, etc. Per a determinats tipus de treball doncs, aquestes competències poden suposar un avantatge.

Malauradament la crisi econòmica recent va afectar les persones més grans de 45 anys, ja que, tot i no ser el grup d’edat més afectat per l’atur, sí que ho va ser respecte al període de permanència, de manera que la durada de la situació d’atur s’allarga a mesura que augmenta l’edat de la persona aturada (Font: “La població de 45 a 64 anys en situació d’atur de llarga durada, juny 2017”- Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya).

Una de les principals prioritats de la Generalitat de Catalunya és combatre l’atur construint els escenaris adequats per crear ocupació i facilitar el creixement econòmic mitjançant el disseny i la implementació de mesures que cobreixin les necessitats de les empreses i de les persones en situació d’atur.

En aquest sentit, el passat mes de desembre el Servei Públic d’Ocupació de Catalunya ha publicat la convocatòria anticipada pel 2021 de les  “Subvencions per fomentar la incorporació de persones majors de 45 anys al mercat de treball“. A continuació trobareu un detall d’aquesta.

Beneficiaris: Empreses amb capacitat per contractar laboralment i ubicades amb a Catalunya.

Persones destinatàries: 

  • Han d’estar en situació d’atur i tenir 45 anys o més.
  • Han d’estar inscrites com a demandants d’ocupació no ocupades (DONO) al Servei Públic d’Ocupació de Catalunya durant 6 mesos en els darrers 12 mesos.
  • No han d’haver prestat serveis a cap entitat mitjançant la modalitat de contractació de durada indefinida en els darrers 6 mesos.

Tipus de contractacions:

  • Contractes de treball  mínim de 6 i un  màxim de 12 mesos (18 mesos en el cas de contractació d’una persona amb discapacitat)
  • La jornada laboral a subvencionar està entre el 50% i el 100%.
  • Els contractes  hauran de ser subscrits des de 01/01/2021 fins 30/09/2021. El termini màxim de finalització serà el dia 20 de novembre de 2022 (inclòs).

El termini de presentació de sol·licituds finalitza el dia 20 de novembre de 2021, aquest inclòs. Pots consultar tota la informació sobre la tramitació al web Gencat.cat, per qualservol dubte o per orientació en tot el procés de selecció de la persona podeu posar-vos en contacte amb el Servei d’Intermediació laboral Ribera d’Ebre VIVA  trucant al tel. 977401851

envian’s un missatge: