UNA OPORTUNITAT PER RETENIR EL TALENT A LA RIBERA, AJUTS A LA CONTRACTACIÓ DE JOVES
Mora d'Ebre, 22 d'octubre de 2021

Necessites cobrir una vacant? Estàs pensant amb un perfil jove? Que a més estigui qualificat? Si la persona candidata té entre 16 i 29 anys i està a l’atur, beneficia’t d’una subvenció!

La diagnosi socioecòmica comarcal elaborada a finals del 2020 en el marc del Pla de reactivació socioeconòmica de la Ribera d’Ebre, posa de manifest que el seguiment dels estudis postobligatoris per part de la població jove de la comarca és clarament superior al de la resta de la demarcació i de Catalunya i per tant tenim una important acumulació de capital humà que pot generar oportunitats de desenvolupament en el mig i llarg termini. No obstant, el col·lectiu de joves són els que tenen una evolució demogràfica més negativa als darrers anys, especialment la franja de 20-29 anys. Aquest fet evidencia que a la Ribera d’Ebre s’està produint una fuita de talent un cop el joves finalitzen els seus estudis professionalitzadors. Per a que l’educació superior acabi esdevenint una oportunitat cal que la població jove de la comarca trobi oportunitats per a desenvolupar-se professionalment.

Per altre banda, un dels principals problemes estructurals del mercat de treball és l’elevat atur juvenil, que a finals de 2020 va assolir el pic a Catalunya del 34% coincidint amb la pandèmia de la Covid-19. Amb aquestes dades és molt necessari instaurar noves polítiques actives per a fomentar l’ocupació de la població més jove.

Amb l’objectiu de fomentar la contractació de joves en situació d’atur per a empreses i cooperatives de treball associat, el Servei  Públic d’Ocupació de Catalunya (SOC)a través dels fons europeus REACT-EU convocarà en breu ajuts a la contractació de persones menors de 30 anys, amb una dotació total de 125 milions d’euros, dels quals la meitat es destinaran a contractes en pràctiques i la resta per a finançar contractes temporals i indefinits.

Les persones que podran beneficiar-se d’aquests contractes subvencionats seran majors de 16 anys i menors de 30 i hauran d’estar inscrites al SOC com a Demandants d’Ocupació No Ocupades (DONO). En el cas de contractes en pràctiques, caldrà també acreditar la possessió d’un títol universitari o de formació professional de grau mig o superior,  títols oficialment reconeguts com a equivalents o  un certificat de professionalitat, que estigui relacionat amb les tasques a desenvolupar.

Les empreses i cooperatives de treball associat hauran de subscriure contractes amb una durada mínima de 12 mesos a jornada completa i tindran un límit de 5 contractes per empresa o del 50% de la plantilla.

El termini de presentació de sol·licituds està previst que s’obri a principis de novembre d’enguany i que finalitzi a finals de març de 2022, i els contractes subvencionables s’hauran d’haver subscrit des d’un mes abans de la convocatòria dels ajuts i fins finals de  febrer de 2022.

Pots consultar tota la informació al web Gencat.cat,

Per qualsevol dubte i orientació en el procés de selecció de la persona, accés a persones que compleixin amb els requisits o orientació en el procés de contractació, podeu posar-vos en contacte amb el Servei d’Intermediació laboral Ribera d’Ebre VIVA*  trucant al tel. 977401851 o al correu electrònic prospeccio@riberaebre.org.

*El projecte Ribera d’Ebre VIVA està impulsat pel Consell Comarcal de la Ribera d’Ebre i subvencionat pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya (SOC), en el marc dels Programes de suport al desenvolupament local.