Assistència tècnica per a l’impuls dels circuits curts de comercialització del producte local

Durant l’any 2018 es va realitzar una diagnosi sobre l’ús de venda directa i els canals de comercialització en circuit curt de les empreses agroalimentàries de la Ribera d’Ebre. Es van identificar al voltant de 180 empreses entre productors i elaboradors amb activitat comercial.

Aquest projecte és una continuïtat de la diagnosi esmentada, treballant conjuntament amb les empreses privades i el sector públic per desenvolupar un pla d’acció per estructurar projectes i accions que incideixin positivament en la millora i l’optimització dels circuits curts de comercialització.

Els objectius establers per l’any 2019 són:

  • a) Afavorir el desenvolupament d’una estratègia de treball en xarxa entre les empreses del sector i l’administració pública local.
  • b) Establir sinèrgies amb altres sectors, específicament el de la restauració, els comerços i les empreses turístiques locals i generar un pla de treball coordinat.
  • c) Definir les actuacions necessàries per a millorar la imatge i posicionament del producte local a la Ribera d’Ebre i els seus sistemes de comercialització en circuit curt.
  • d) Donar espais i eines al sector per a la presa de decisions en cooperació amb les institucions públiques locals per a l’establiment d’una estratègia de dinamització de la producció local.