2021 – PRODUCTE LOCAL
Assistència tècnica per a l‘execució del Pla d’acció del producte local a la Ribera d’Ebre

Aquesta acció dona continuïtat al treball que s’està portant a terme des del 2018 dirigit a millorar la competitivitat de les empreses agroalimentàries de la Ribera d’Ebre en el seu conjunt, a més d’altres empreses o entitats vinculades a aquest sector.

 • L’any 2018 es va realitzar una diagnosi per conèixer l’ús de la venda directa i els canals de comercialització en circuit curt de les empreses agroalimentàries de la comarca.
 • L’any 2019, amb la participació d’empreses, entitats i agents de la comarca, es va elaborar un Pla d’acció per impulsar el producte local.
 • Durant el 2020 i el primer trimestre del 2021 s’ha implementat la primera anualitat del Pla d’acció dirigida a enfortir els vincles entre els agents que intervenen en la cadena de valor del producte agroalimentari. És a dir, entre empreses productores i elaboradores, restaurants, comerços, empreses turístiques i l’administració pública.

Amb aquesta feina feta, durant el 2021 es pretén implementar la segona anualitat del Pla d’acció, dirigida a millorar el posicionament de la Ribera d’Ebre com a territori de producció agroalimentària. Fet que volem aconseguir a partir de la cooperació entre els diferents agents que intervenen en la cadena de valor del producte agroalimentari i, en especial, a partir de la interrelació del sector agroalimentari amb el turístic.

Els principals objectius són:

 • Integrar l’estratègia de valorització de les produccions locals i la venda de proximitat amb l’estratègia turística.
 • Facilitar l’obertura de noves possibilitats comercials a aquelles empreses agroalimentàries amb una estratègia que permeti vincular-se a la creació de l’oferta i/o d’experiències turístiques.
 • Reforçar els circuits de venda directa i de proximitat a partir de l’activitat turística.
 • Reforçar la imatge de la Ribera d’Ebre i contribuir a posicionar-la com a destí turístic singular vinculat al sector agroalimentari.
 • Millorar el treball en xarxa d’aquests agents, intentant incidir en el posicionament global de la comarca com a territori dinàmic en relació a les produccions agroalimentàries.
Assessoraments per a empreses agroalimentàries de la Ribera d’Ebre

Des de Degusta Ribera d’Ebre s’ha preparat una acció per a totes aquelles empreses del sector agroalimentari interessades en millorar els canals de venda dirigits a públic visitant i turista.

L’acció consisteix en la realització d’un itinerari d’assessoraments que inclourà sessions grupals, individuals i de bones pràctiques. En aquesta acció s’ofereix:

 • Acompanyament d’especialistes en destinacions de producte local i gastronomia per tal de poder implantar activitats turístiques vinculades als negocis
 • Tres assessoraments grupals que inclouen el contacte amb casos de bones pràctiques que es seleccionaran perquè siguin rellevants per les empreses participants
 • Possibilitat de formar part del catàleg d’activitats turístiques de la Ribera d’Ebre que s’està creant al Consell Comarcal

L’itinerari d’assessoraments es realitzarà de juny a setembre. A l’octubre es preveu una prova pilot de posada en pràctica de les activitats turístiques sorgides durant els assessoraments.