2019 – Estudi d’anàlisi de mercat d’alternatives productives per la diversificació de cultius del sector de la fruita dolça a la Ribera d’Ebre

2014 – Assistència tècnica per a la millora de la comercialització del sector de la fruita dolça mitjançant la cooperació empresarial

2012 – Projecte de benchmarking d’estratègies de valor afegit per al sector de la fruita dolça de la Ribera d’Ebre