2022 – INDÚSTRIA
Assistència tècnica per al disseny participatiu de polítiques de suport al desenvolupament industrial de la Ribera d’Ebre

Fruit del Pla de Reactivació Socioeconòmica (PRS) de la Ribera d’Ebre impulsat pel Consell Comarcal, que s’està duent a terme des de finals de 2020, ha tornat a posar de nou la preocupació per la dependència del sector energètic o el procés de desindustrialització de la comarca, alhora que ha aflorat oportunitats de futur com poden ser la transició energètica, la transformació digital o el potencial de creixement de la indústria alimentària, entre altres.

Paral·lelament el PRS ha permès iniciar un procés de participació d’empreses, entitats, administració, centres educatius, entre altres,  tant en a definició de la diagnosis comarcal així com en la definició i priorització de les línies de treball a futur.  D’aquest procés participatiu, neix la voluntat d’iniciar un treball conjunt entre el sector públic i privat per promoure i incentivar el sector empresarial, atreure noves inversions i dinamitzar les àrees industrials de la comarca.

En aquest sentit, durant el 2022  està previst:

  • Crear espais de reflexió entre el sector públic i privat del territori, per tal d’identificar i consensuar projectes de dinamització de les àrees industrials que generin i/o manteninguin ocupació a la comarca..
  • Disposar d’informació actualitzada de les característiques del sòl industrial en els Polígons del la comarca a través d’una eina en entorn web.

Notícies relacionades