2023 – INDÚSTRIA
Assistència tècnica per la dinamització del sector industrial de la Ribera d’Ebre

Fruit del Pla de Reactivació Socioeconòmica (PRS) de la Ribera d’Ebre impulsat pel Consell Comarcal, que s’està duent a terme des de finals de 2020, ha tornat a posar de nou la preocupació per la dependència del sector energètic o el procés de desindustrialització de la comarca, alhora que ha aflorat oportunitats de futur com poden ser la transició energètica, la transformació digital o el potencial de creixement de la indústria alimentària, entre altres.

Paral·lelament el PRS ha permès iniciar un procés de participació d’empreses, entitats, administració, centres educatius, entre altres,  tant en a definició de la diagnosis comarcal així com en la definició i priorització de les línies de treball a futur.  D’aquest procés participatiu, neix la voluntat d’iniciar un treball conjunt entre el sector públic i privat per promoure i incentivar el sector empresarial, atreure noves inversions i dinamitzar les àrees industrials de la comarca.

Durant el 2022 s’ha creat espais de reflexió entre el sector públic i privat del territori i en paral·lel  s’ha realitzat una tasca de prospecció a una mostra d’empreses que estan ubicades als polígons de la comarca.

En aquest sentit, durant el 2023 està previst:

  • Consolidar els espais de reflexió entre el sector públic i privat del territori, per tal d’identificar i consensuar projectes de dinamització de les àrees industrials que generin i/o mantinguin ocupació a la comarca.
  • Realitzar 3 activitats encaminades a incrementar la col.laboració entre empreses de la cadena de valor de la indústria de la comarca.

Notícies relacionades