ELS PRODUCTES AGROALIMENTARIS DE LA RIBERA D’EBRE, UNA OPORTUNITAT PER AL TERRITORI

Una de les línies de treball pel 2018  en el marc del projecte Ribera d’Ebre VIVA  consistirà en posar en valor els productes agroalimentaris de la comarca. A partir d’un treball de camp per d’identificar-los, saber si fan venda de proximitat, entesa com aquella venda que fa el productor directament al consumidor o mitjançant un únic intermediari, i finalment s’establirà un consens entre empreses agroalimentàries, empreses vinculades i agents de desenvolupament del territori sobre què s’entén com a producte local.

Una mostra dels productes agroalimentaris de la Ribera van ser presents en l’estant del Consell Comarcal de la Ribera d’Ebre a la Fira de Mora la Nova del passat mes d’octubre,  deixant palès que aquests són un actiu molt important alhora d’atreure turistes i visitants a la nostra comarca. Us deixem el reportatge fet per Canal TE.