2018 – Implementació del pla de negoci del nou oli conjunt de Ribera d’Ebre: consolidació i potenciació de la col·laboració interempresarial