SEGUIMENT DEL PROJECTE ENTORN AL GR99- ACCIONS REALITZADES
Mora d'Ebre, 6 de febrer de 2017

El passat dia 30 gener de 2017 va tenir lloc la 2ª reunió de la Comissió de Treball a la seu Consell Comarcal de la Ribera d’Ebre, a Móra d’Ebre. Aquesta Comissió, formada per representants de 12 entitats públiques i privades de la Ribera d’Ebre i la resta de les Terres de l’Ebre, es va constituir a mitjans 2016 per coordinar i fer el seguiment a les accions incloses en el pla d’acció de desenvolupament turístic del Camí de l’Ebre.

En aquesta reunió es va donar compte de les accions realitzades al llarg de l’any 2016, i es va tractar com es podia donar continuïtat al projecte. Pel que fa a les accions desenvolupades, són destacables les visites organitzades i reunions mantingudes a les 6 comunitats autònomes per on transcorre el riu Ebre, que s’han explicat en altres articles d’aquesta web, així com les reunions amb representats de la Dirección General de Desarrollo Rural del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente; la Subdirección General de Desarrollo y Sostenibilidad turística del Ministerio de Industria, Energía y Turismo; la Agència Catalana de Turisme; i la Federació d’Entitats Excursionistes de Catalunya.

També es van presentar els resultats de l’enquesta online Camí Natural de l’Ebre, que s’ha fet arribar a diferents representants d’entitats públiques i privades vinculades al turisme i la dinamització socioeconòmica dels territoris per on transcorre l’Ebre. El retorn obtingut és contundent en quan al potencial de desenvolupament turístic del riu Ebre i el seu entorn, i la necessitat de crear producte turístic. El cicloturisme, les activitats fluvials i el senderisme, així com la gastronomia i la cultura, són les tipologies de productes que es consideren que poden tenir més potencial. El perfil de clients a qui s’haurien de dirigir els nous productes són principalment famílies, però també escolars i grups diversos, parelles i sèniors. Pel que fa als principals recursos turístics, els resultats són molt diversos però tenen una importància especial les rutes de senderisme i cicloturisme que es troben a l’entorn del riu, el patrimoni natural i cultural, les activitats aquàtiques o l’ecoturisme.

A més, es va explicar el pla de comunicació que s’ha desenvolupat i es van presentar alguns exemples dels productes turístics identificats a l’entorn del riu Ebre (en total 37 empreses i entitats identificades i 56 productes turístics seleccionats) al llarg del seu recorregut, la major part a la zona de Catalunya.

Per últim, hi va haver un debat entre els assistents entorn als resultats obtinguts i el treball realitzat enguany, així com les possibles vies per donar continuïtat a aquesta iniciativa, que ha rebut molt d’interès per part de tots els agents contactats des de l’inici.