2023- Assistència tècnica per a l’execució del Pla d’acció del producte local a la Ribera d’Ebre

2022 – Assistència tècnica per a l’execució del Pla d’acció del producte local a la Ribera d’Ebre

2021 – Assistència tècnica per a l’execució del Pla d’acció del producte local a la Ribera d’Ebre

2020 – Assistència tècnica per a l’execució del Pla d’Acció del producte local a la Ribera d’Ebre

2019 – Assistència tècnica per a l’impuls dels circuits curts de comercialització del producte local

2018 – Assitència tècnica per a la diagnosi dels circuits curts de comercialització del producte local de la Ribera d’Ebre