NOVA FORMACIÓ D’ATENCIÓ I CURA A LES PERSONES

NOUS CURSOS DE FORMACIÓ PER AFAVORIR LA INSERCIÓ LABORAL

LA FORMACIÓ, UNA APOSTA PER A LA INSERCIÓ LABORAL

LA PRIMERA EXPERIÈNCIA DE TREBALL AMB SUPORT HA ESTAT UN “WIN WIN”

LES AULES DE SUPORT, EL SERVEI QUE BUSQUES PER TROBAR FEINA!